-->

Pembela Khilafah

Blog Pembela Khilafah menampilkan Catatan Seputar kewajiban penegakkan khilafah dan penerapan Syariah islam, menebarkan Pemikiran Islam kepada umat, serta memuat juga respon dan tanggapan terhadap berbagai macam pemikiran asing
Title: Pembela Khilafah
Desciption: Blog Pembela Khilafah menampilkan Catatan Seputar kewajiban penegakkan khilafah dan penerapan Syariah islam, menebarkan Pemikiran Islam kepada umat, serta memuat juga respon dan tanggapan terhadap berbagai macam pemikiran asing yang mengkontaminasi kejernihan fikrah kaum muslimin.
Khilafah merupakan kata kunci utama dalam blog ini. Khilafah sendiri maknanya adalah pemerintahan bagi seluruh umat islam di dunia yang bertugas menegakkan Syariah Islam dan menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi. Inilah metode agar umat islam dapat menerapkan syariah islam secara menyeluruh dan hidup sepenuhnya dalam lingkup kehidupan islam. Benar, tidak
ada dalil yang berbunyi, misalnya: "كتبت عليكم الخلافة"
(telah diwajibkan atas kalian khilafah). Yang ada adalah dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin untuk: membentuk satu kepemimpinan bagi seluruh umat Islam di dunia, mendirikan negara yang bertugas untuk menegakkan
Syariah Islam, mendirikan negara yang bertugas untuk menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi. Itulah yang dinamakan khilafah.
Itulah yang diwajibkan oleh dalil-dalil syara', yaitu adanya kepemimpinan atau pemerintahan bagi seluruh umat islam di dunia yang bertugas menegakkan Syariah Islam dan menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi. Soal namanya apa, itu bukan perkara yang mendasar, umat Islam boleh menamainya dengan sebutan apapun asal bukan istilah yang mengandung pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Anda boleh menamainya dengan "Negara Islam" atau "Daulah Islamiyah". Akan tetapi, secara konvensional, sejak zaman dahulu, negara ini telah biasa disebut dengan istilah khilafah atau kadang juga disebut Imamah.

URL: http://www.titokpriastomo.com/

Facebook : http://www.facebook.com/titokpriastomo

Twitter: https://twitter.com/titokpriastomo